فروش های ویژه پکیج!
سرویس Silver Level ویژه مدارس و دبیرستان به همراه سیستم مدیریت آموزش آنلاین LMS
سطح خدمت نقره ای
خدمات به صورت دوره ای ارایه میگردد.
کاربر غیر همزمان نامحدود
کاربر همزمان با توجه به منابع سرور و همچنین نحوه استفاده از منابع متغیر است
برای مدارس حدود 50 تا 150 دانش آموز پیشنهاد می شود
کلاس مجزا نامحدود
سرور ایران (اینترنت نیم بها)
Processor 10Core ,10GB-Ram
70 گیگ هارد SSD NVMe
یک عدد ایپی ورژن 4
امکان پارک دامین شخصی
ترافیک و پهنای باند نامحدود
پورت ارتباطی 10 گیگابیت
تحویل سرویس 1 تا 5 روز
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی 200 هزار تومان
فروش های ویژه پکیج!
سرویس Gold Level ویژه مدارس و دبیرستان به همراه سیستم مدیریت آموزش آنلاین LMS
سطح خدمت طلایی
خدمات به صورت دوره ای ارایه میگردد.
کاربر غیر همزمان نامحدود
کاربر همزمان با توجه به منابع سرور و همچنین نحوه استفاده از منابع متغیر است
برای مدارس حدود 150 تا 200 دانش آموز پیشنهاد می شود
کلاس مجزا نامحدود
سرور ایران (اینترنت نیم بها)
Processor 14Core ,14GB-Ram
100 گیگ هارد SSD NVMe
یک عدد ایپی ورژن 4
امکان پارک دامین شخصی
ترافیک و پهنای باند نامحدود
پورت ارتباطی 10 گیگابیت
تحویل سرویس 1 تا 5 روز
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی 200 هزار تومان
فروش های ویژه پکیج!
سرویس Diamond Level ویژه مدارس و دبیرستان به همراه سیستم مدیریت آموزش آنلاین LMS
سطح خدمت الماس
کاربر غیر همزمان نامحدود
کاربر همزمان با توجه به منابع سرور و همچنین نحوه استفاده از منابع متغیر است
برای مدارس حدود 200 تا 250 دانش آموز پیشنهاد می شود
کلاس مجزا نامحدود
سرور ایران (اینترنت نیم بها)
Processor 18Core ,18GB-Ram
150 گیگ هارد SSD NVMe
یک عدد ایپی ورژن 4
امکان پارک دامین شخصی
ترافیک و پهنای باند نامحدود
پورت ارتباطی 10 گیگابیت
تحویل سرویس 1 تا 5 روز
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی 300 هزار تومان
فروش های ویژه پکیج!
سرویس VIP Level ویژه مدارس و دبیرستان به همراه سیستم مدیریت آموزش آنلاین LMS
سطح خدمت ویژه VIP
کاربر غیر همزمان نامحدود
کاربر همزمان با توجه به منابع سرور و همچنین نحوه استفاده از منابع متغیر است
برای مدارس حدود 300 تا 500 دانش آموز پیشنهاد می شود
کلاس مجزا نامحدود
سرور ایران (اینترنت نیم بها)
2 عدد پردازشگر Xeon E5-2620 – 2.00 Ghz
Processor 12+12Core ,Ram 32GB
300 گیگ هارد SSD NVMe
ایپی ورژن 4
امکان پارک دامین شخصی
ترافیک و پهنای باند نامحدود
پورت ارتباطی 10 گیگابیت
تحویل سرویس 1 تا 5 روز
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی 300 هزار تومان
690,000تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی
خدمات- اجاره کلاس های آنلاین -نقره ای-Silver Level (9999999 موجود است)
سطح خدمت نقره ای
خدمات به صورت دوره ای ارایه میگردد.
کاربر غیر همزمان نامحدود
کاربر همزمان با توجه به منابع سرور و همچنین نحوه استفاده از منابع متغیر است
برای مدارس حدود 50 تا 150 دانش آموز پیشنهاد می شود
کلاس مجزا نامحدود
سرور ایران (اینترنت نیم بها)
Processor 10Core ,10GB-Ram
70 گیگ هارد SSD NVMe
یک عدد ایپی ورژن 4
امکان پارک دامین شخصی
ترافیک و پهنای باند نامحدود
پورت ارتباطی 10 گیگابیت
تحویل سرویس 1 تا 5 ساعت
پشتیبانی 24 ساعته
هزینه راه اندازی 200 هزار تومان